S I E N S I S I Y A S A L

Lütfen Bekleyin

Etkili İletişim

Diyelim ki; doğru araştırmalarla elde edilen, doğru bilgiler ışığında doğru bir strateji oluşturdunuz. Bunları etkili bir iletişim faaliyetine dönüştüremezseniz tüm iyi niyetli uğraşlarınız ve yoğun emeklerinize rağmen sonuç başarılı olmayacaktır. Bu nedenle sonuç odaklı bütünleşik ve etkili bir iletişim kampanyası yürütmek zorundasınız… Peki nedir etkili iletişim?

Etkili iletişim konusuna geçmeden önce, NEDEN İLETİŞİM? Sorusunun cevabını doğru verip doğru bir tanımlama yapmamız gerekiyor.

Böylece etkili bir iletişim kurgusunun ana başlıklarını doğru bir şekilde sıralayabiliriz.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; “ İLETİŞİM” bir “DUYURU” değildir. Duyuru hedef kitleyi veya hedef bireyi, bir eylem yapması veya yapmaması konusunda uyarmak ve haberdar etmek veya bir konu ile ilgili bilgilendirmektir. Yapması veya yapmaması halinde karşılaşacağı durumlar ya önceden bellidir. Ya da bu konuda ayrıca bilgilendirme yapılır. Muhatabın zihninde herhangi bir olay yada kişi hakkında bir imaj veya algı oluşturma ve ikna etme görevi yoktur. Yani kısaca, tek taraflı bir bilgilendirme beyanıdır.

Örnek: “….. Belediyesinin şu tarihler arasında 3 gün sular kesilecektir.” şeklindeki bilgilendirmesi bir duyurudur.

İletişimin amacı ise; söylemlerimiz ve davranışlarımızla muhatabımızda kendimizle, markamızla veya bir konu ile ilgili bir algı ve imaj oluşturmak bunun sonucunda da konuyu içselleştirmesini, ikna olmasını ve kendisinden istediğimiz bir düşünce veya davranış biçimini kendi isteği ile yerine getirmesini sağlama sürecidir. Talep eden biz olduğumuza ve bu taleplerimizi yerine getirmek gibi bir mecburiyetleri olmadığına göre onların ikna olmalarını, inanmalarını ve konuyu içselleştirmelerini sağlamak zorundayız.

İşte bu istenilen algı ve imajın oluşturulması duygusal ve zihinsel bağ kurma, empati, inandırma ve ikna etme, nihayetinde de istediğimiz davranış biçimini göstermesini sağlama sürecinin başarılı olması için “etkili ve doğru bir iletişim” yönetimine ihtiyacımız var demektir.

Siyasal anlamda doğru ve etkili bir iletişim; bir çok iletişim enstrümanının birbirini tamamlayarak sinerji yaratacak şekilde doğru kurgulanması ile mümkündür.

Etkili bir iletişimin ana enstrümanlarını ve bu enstrümanların istenen faydayı sağlayabilmesi için nasıl kullanılması gerektiğini kısaca özetleyelim.

  1. Doğru Görsel Kimlik ve Tutarlılık =GÜVEN
  2. Doğru İletişim Dili- Doğru Söylem
  3. Doğru Reklam
  4. Doğru Medya ve Mecra Kullanımı