S I E N S I S I Y A S A L

Lütfen Bekleyin

Doğru İletişim Dili

“İletişim sizin ne söylediğiniz değil muhatabınızın bundan ne anladığıdır.”

İletişimin kendine has özel bir dili ve söylem biçimi vardır. İletişim dilinde genel olarak “söylenen şey ile söylenmek istenen şey” birbirinden farklıdır.

Ayrıca,  NE SÖYLEDİĞİNİZ kadar, NASIL söylediğiniz DE çok büyük önem taşır. Hatta Nasıl söylediğiniz çoğu zaman “NE” söylediğinizden bile önemli hale gelebilir.

Bu nedenle, bir iletişim konseptinin söylem ve görsel mesajlarının NASIL söyleyeceğini bilen iletişim diline hakim tecrübeli bir kreatif ekip tarafından tasarlanması gerekir. Bununla birlikte tabii ki; iletişim stratejisinin ve iletişim dilinin özet cümlesi olan ana SLOGAN ve alt sloganların yazılımı kampanyanın “olmazsa olmazı”dır .Kampanyanın mottosunu hedef kitleyi etkileyecek biçimde özetlemek ve oluşması istenilen duyguyu sağlayacak söylemi bir veya iki cümle ile aktarmak kampanyanın en önemli kilit noktalarından biri diyebiliriz. Sloganlar, bahsettiğimiz iletişim diline uygun, kalıcı yaratıcı, kısa, vurucu, akılda kalıcı, çağrışımı yüksek, ikna edici olmalıdır. SLOGAN; kafiyeli cümle kurma sanatı değil, toplam iletişim stratejisinin özetini aktaran en değerli iletişim elçinizdir. Bu nedenle sloganların bu konuda uzman kreatif bir ekip tarafından ince eleyip sık dokunarak üretilmesi gerekmektedir.