S I E N S I S I Y A S A L

Lütfen Bekleyin

Doğru Bilgi (Kamuoyu Araştırmaları)

Belirlenecek olan siyasal iletişim stratejisinin ana temelini doğru bilgi, doğru bilginin kaynağını ise; bilimsel yöntemlerle yapılmış kamuoyu araştırmaları oluşturur.

Bu araştırmalar yapılmadan ve toplumun tüm sosyal katmanlarının istek ve görüşleri hakkında doğru bilgi sahibi olmadan oluşturulacak olan iletişim stratejisinin başarılı olma şansı yoktur. Araştırma sonucunda hangi sosyal grup ne istiyor? Adayın bilinirlik oranı ne? Kim Nasıl Tanıyor? Rakiplerin durumu, avantajlar, dezavantajlar hangi gruba hangi iletişim mecralarından ulaşılır? gibi bir çok sorunun cevapları net bir şekilde belirlendikten sonra detaylı bir iletişim stratejisini oluşturabilmek mümkün olacaktır.

Tabii ki yapılacak olan kamuoyu araştırması ile doğru bilgiye ulaşmak için araştırmanın doğru ve bilimsel yöntemlerle yapılıyor olması şarttır. Gerek soru tekniğine, gerek örneklem seçimine, gerekse, istatistiki ve sosyal analizlere kadar birçok konunun titizlikle ve ehil akademik kadrolarla yürütülmesi araştırmanın güvenilirliği açısından son derece önemlidir.

Bu nedenle yapılacak olan araştırmaların bu konuda güvenilirliğini ispat etmiş bir kadro tarafından yürütülerek iletişim stratejisinin oluşturulması kampanya başarısı için hayati önem taşımaktadır.

Bilimsel olarak doğru yöntemlerle yapılmamış araştırma bilgileri üzerine bina edilmiş bir kampanya stratejisinin hüsranla sonuçlanması kaçınılmazdır. Ayrıca bir araştırmanın sadece istatistiki verilere dayanarak değerlendirilmesi sağlıklı sonuç ve strateji belirlemek için yetersiz kalacaktır.

Araştırmalar mutlaka, “derinlemesine mülakat” ve “Focus Grup” uygulamaları ile desteklenmeli, seçmenin istek ve davranışının altında yatan gerçek sebepler ortaya çıkarılmalıdır.

Bu da araştırma ve analiz çalışmalarının sosyoloji, kitle psikolojisi, davranış bilimleri uzmanı, iletişim uzmanı gibi birçok bilimsel disiplin tarafından bir arada yürütülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.