S I E N S I S I Y A S A L

Lütfen Bekleyin

Sadi Tarım Siyasal İletişim Hakkında

20 Eylül 2022 admin Comments Off

Sadi TARIM

PR/M Prodüksiyon İletişim Araştırma Tasarım Merkezi Başkanı

Demokratik siyasal sistemin var olduğu ülkelerde siyaset; o ülkede yaşayan vatandaşların rızası alınarak, yönetimde yer alacakların belirlendiği seçimler yoluyla işlemektedir. Ülke yönetimine talip olan siyasi aktörlerin, öncelikle yöneticilerin belirleneceği seçimlerde halkın oyunu almaları gerekmektedir. Demokratik siyasal sisteme sahip o ülkenin vatandaşları ise kendileri için en uygun siyasi aktörü seçmek için gerekli enformasyonu edinmek ve akıl süzgecinden geçirdiği bilgiler neticesinde kararlarını verme eğilimindedirler. Bu döngü içerisinde siyasi aktörler kendi düşünce, tutum ve ideallerini ülkenin vatandaşlarına doğru aktarmak ve kendilerini seçmen nezdinde doğru konumlandırmak peşindedirler.

Siyasi aktörlerin düşünce, tutum ve toplumsal ideallerini ortaya koyacağı ve seçmenlere aktaracağı siyasi mesajlar, belli bir ön çalışma ve saha araştırmasının yanı sıra, uygun mesaj stratejileri belirleme ve siyasi mesajları hedef kitleye göre doğru kodlamayı da beraberinde getirmektedir. İlgili kesime ulaştırılacak siyasi mesajlar, siyasi aktörlerin yönetimde var olma noktasındaki en belirleyici unsurudur. Siyasi mesajların geribildirimi ise seçmen tarafından “oy” olarak geri dönmektedir. Bu siyasal mesaj alışverişinin olduğu sürece ise “siyasal iletişim” adı verilmektedir.

Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan siyasal iletişim kavramı, özellikle siyasi aktörlerin (siyasi partiler, siyasi liderler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler vb.) en önem verdikleri kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasi mesajlarını geleneksel medya (radyo, televizyon, gazete, dergi, afiş, broşür vb.) ve yeni medya (sosyal medya, internet vb.) üzerinden seçmen ile buluşturmak isteyen siyasi aktörler, bu anlamda siyasi mesaj stratejilerini alanında uzman iletişim stratejistleri ile belirler, uygun iletişim tür ve teknikleri kullanırlar ve doğru mecralardan seçmene iletirler. Buradaki temel nokta, siyasal iletişim faaliyetlerinin, siyasi mesajların en yoğun iletildiği seçim dönemlerine indirgenmiş olmasıdır. Ancak siyasi aktörler sürekli bir biçimde siyasi mesajlarını ilgili kesimlere her an aktarmak zorundadırlar. Bu anlamda siyasal iletişim, sadece seçim dönemlerinde değil, siyasi hayatta var olunduğu sürece işleyen dinamik bir yapıya sahiptir.

Siyasi aktörlerin ilgili kesimlere yönelik yapacakları çalışmalar öncesinde ön saha araştırmaları, siyasi mesajların oluşturulmasında önem taşımaktadır. Bu aşama sonrasında ise siyasi mesajlar kodlanırken, siyasi aktörlerin düşünce, tutum ve ideallerinin kod açanlar tarafından doğru anlaşılabilmesi için bir dizi siyasi mesaj stratejilerinin ve tekniklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu anlamda alanında uzman olan kişilerin yapacağı titiz çalışmalar, siyasi mesajların kod açanlar tarafından doğru anlaşılmasına ve siyasi aktörlerin amaçları doğrultusunda başarıya ulaşmasında etkili olacaktır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; yoğurt satan ve yoğurdu çok seven bir kişinin yoğurdun talep görmediği bir dönemde, o yoğurdun talebini arttıracak ve diğerlerinin de yoğurdu sevmesini sağlayacağı uygun mesajlar bulması ve diğerlerini etkilemesi gerekmektedir. Bu amacı doğrultusunda uygulayacağı bir takım stratejiler ve teknikler, diğer kişilerin yoğurda olan bakış açısını değiştirebilir ya da etkileyebilir. Siyasal iletişim süreci de aslında tamamen siyasi aktörlerin bilgi alışverişi sağladığı ve seçmenlerin ikna etmeye çalışıldığı bir süreç olarak görülebilir.

Bilgi alışverişi ve siyasi bir iknanın sağlanmaya çalışıldığı siyasal iletişim süreci, mesajın kaynağı ve kodlayanı olan siyasi aktörler tarafından siyasi mesajları tasarlanması ve kitle iletişim araçları ile aktarılması ile başlayıp, kod açımı yapan seçmenlerin mesajları algılamayı ve değerlendirmesi sonrasında “oy” olarak geribildirimde bulunmasıyla son bulmaktadır. Siyasal iletişim olarak adlandırılan bu süreç, karmaşık bir yapı içerisinde birçok farklı değişkene sahip olmasından dolayı üzerinde hassas çalışmaların yapılması gerekliliğini göstermektedir.