S I E N S I S I Y A S A L

Lütfen Bekleyin

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler

20 Eylül 2022 admin Comments Off

Günümüzde sıkça kullanılan bir kavram olan Pazarlama, aslında müşteri odaklı yapılan hizmetler bütününü anlatmaktadır. Bir müşterinin ihtiyaç duyduğu tüm parametrelere hitap edecek şekilde gerçekleştirilen bir süreci ifade eden Pazarlama kavramı, literatürde geçtiği şekliyle Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place) ve Tutundurma / Reklam (Promotion) parametrelerinden oluşmaktadır. Dijitalleşen ve gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte İnsan (People),  Fiziksel Olanaklar (Physical Evidence) ve Süreç (Process) değişkenlerinin pazarlama kavramına dâhil olmasıyla beraber pazarlamanın 7P’si ortaya çıkmıştır. Pazarlamanın 7P’si, pazarlamanın tam, etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli noktaları göstermektedir. Bu anlamda iletişim, reklam, prodüksiyon ve tasarım açısından da önem arz etmektedir.

İletişim boyutuyla bir ürünün (product) tasarlanması, her müşteriyi ayrı ayrı memnun edecek şekilde (people) yaratılmış olma gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Ürünün müşteriye sunumu ve satış sonrası gerekli desteğin ve hizmetlerin de göz ardı edilmemesi (process) pazarlamanın bir diğer önemli noktasını oluşturmaktadır. Ürünün fiyatı (price) ve müşteriye teslimi (place) pazarlamanın etkinliğinde rol oynayan diğer bir konudur. Bütün bunların yanı sıra yapılan tutundurma ve çalışmaları (promotion) ve fiziksel olanaklar (physical evidence) da bir ürünün etkili pazarlamasında olmazsa olmazlardandır. Dolayısıyla iletişim ve tasarım, pazarlamanın her noktasına nüfuz etmiş durumdadır. Özellikle son yıllarda yeni medyanın gelişimi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişimi, tüm pazarlama sürecinin daha dikkatli bir şekilde belli iletişim stratejileri, türleri ve teknikleri çerçevesinde yürütülmesi gerekliliğini doğurtmuştur.