S I E N S I S I Y A S A L

Lütfen Bekleyin

Doğru Reklam

İnsanlar sokağa sizin billboardlarınızı afişlerinizi görmek için çıkmazlar veya televizyonlarını sizin reklamlarınızı izlemek için açmazlar. Her gün karşılaştıkları binlerce uyarıcının arasından fark edilmeniz ve mesajınızı doğru iletebilmek şarttır. Bu nedenle reklamlarınızın doğru olması etkili bir iletişimin mutlak gereğidir.

REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLUR

Genel bir kanaat olan ve sıkça karşılaştığımız  “reklamın iyisi kötüsü olmaz”  söylemi tabi ki yanlıştır.

Peki Nedir DOĞRU reklam?

  1. Yaratıcı olmalıdır ve ilk 3 saniye içerisinde hedef kitlenin ilgisini çekip kendisini izlettirebilmelidir.
  2. Reklamınız oluşturmak istediğiniz imaj ve algıya hizmet etmeli, mesajınızı etkili bir şekilde aktarabilmelidir.
  3. Doğru iletişim diline sahip olmalıdır.
  4. Kısa ve öz olmalıdır. Bu konuda ünlü düşünür Pascal’ın arkadaşına yazdığı mektubunun sonundaki ifadesi oldukça anlamlıdır.” Sevgili kardeşim, mektubumun bu kadar uzun olmasından dolayı özür dilerim. Ancak kısa yazacak kadar vaktim yoktu.”
  5. Görsel kimlik ile uyumlu olmalıdır.
  6. Yayınlanacağı reklam mecrasına uygun olmalıdır.