S I E N S I S I Y A S A L

Lütfen Bekleyin

Doğru Görsel Kimlik

Araştırma ve analizler sonucunda oluşan kampanya iletişim stratejisine uygun tutarlı bir görsel kimlik anayasası oluşturulması ve kampanyanın her aşamasında buna özenle bağlı kalınması doğru ve etkili iletişimin en önemli şartlarındandır.

Çok geniş bir alanı kapsayan ve kampanyanın ana gövdesini oluşturan görsel kimliğin en önemli ilk unsuru kampanya süresince kullanacağınız fotoğraflarınızdır.

Görsellerde kullanacağınız fotoğraflarınızın ışığından, bakış yönüne ,kolunuzun durma biçiminden , kravatınızın rengine, yüz ifadelerinizden saç biçiminize kadar tüm detaylar dikkatle ve iletişim stratejinize uygun olarak tasarlanmalı hem içerik hem de teknik anlamda doğru olmalıdır. İletişim stratejisi ve buna bağlı olarak slogan ve söylemleri belli olmadan fotoğraf çektirmek yapılan en büyük yanlışlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Fotoğraf çekiminde verilecek pozun ulaşmak istenen hedef kitleye verilecek mesaja göre tasarlanması gerekir. Mesela, oluşturmak istediğiniz imaj mütevazı ve empatiye açık bir kişilik ise, kollarını göğsünde kavuşturmuş bir fotoğraftaki beden dili tam tersi bir mesaj verecektir. Burada afişte yazan cümlenin etkisi artık önemsizdir. Çünkü bir afiş billboard veya broşürde insanların ilk algıladığı uyarıcı burada kullanılan görseldir. Görsel dışındaki yazılar ve sloganlar fotoğraf ile uyumlu değilse buradaki tutarsızlık, iletişim açısından muhatabı olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla önce iletişimin stratejisi sonra bu stratejiyle bağlı giysi-renk-beden dili gibi görsel kimlik ögelerinin belirlenmesi ve buna uygun olarak fotoğraf ve diğer görsel kimlik unsurlarının tasarlanması gerekiyor.

Etkili bir iletişimin olmazsa olmazlarından biri de “TUTARLILIK” tır. Tüm iletişim enstürumanlarında bu tutarlılığı sağlamak hedef kitlemizde “GÜVEN” duygusu oluşturacaktır.

Bir çok kurumsal markanın gerek fiziki mekanlarında gerek görsel materyallerinde gerekse reklam filmlerinde bu tutarlılığı görmek mümkündür.

Bunun nedeni, kurumsal kültürü oturmuş, belirli bir davranış ve disiplin kalıbına sahip, tutarlı bir görüntü sergileyerek hedef kitlesinde “GÜVEN” duygusu oluşturabilmektir. Aynı şekilde bir siyasal iletişim kampanyasının başarısı da muhataplarına vereceği “GÜVEN” duygusu ile doğru orantılıdır.

Kişiye güven, yapabileceğine güven, sözüne güven, vaadine güven gibi. GÜVEN duygusu oluşturamayan bir siyasi partinin veya adayın, başarılı olması mümkün değildir.

Güven duygusu oluşturabilmenin ilk şartı da tutarlılık ve istikrardır. (Örnek)

Dolayısı ile, belirlenmiş olan iletişim stratejisi ve söylemleri ile tutarlı bir “kampanya görsel kimlik anayasası” tasarlanarak titizlikle uyulmalıdır. Bu çerçevede kampanya sırasında kullanılabilecek olan tüm görsel materyaller (billboard-afiş-broşür- araç giydirme- stantlar- seçim ofisleri-promosyonlar) birbiri ile tutarlı bir grafik ve tasarım diline sahip olmalıdır.