S I E N S I S I Y A S A L

Lütfen Bekleyin

20 Eylül 2022 Comments Off

Sadi TARIM PR/M Prodüksiyon İletişim Araştırma Tasarım Merkezi Başkanı Demokratik siyasal sistemin var olduğu ülkelerde siyaset; o ülkede yaşayan vatandaşların rızası alınarak, yönetimde yer alacakların belirlendiği seçimler yoluyla işlemektedir. Ülke yönetimine talip olan

20 Eylül 2022 Comments Off

Sadi TARIM İletişim: Hedef seçtiğimiz kişi veya kişilerin, onlardan istediğimiz bir davranış biçimini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla sarf ettiğimiz söz, yazı, davranış biçimi ve görsel ifadelerimizin tümüdür. Tüm bu ifadelerimiz ve çabalarımız neticesinde

20 Eylül 2022 Comments Off

Günümüzde sıkça kullanılan bir kavram olan Pazarlama, aslında müşteri odaklı yapılan hizmetler bütününü anlatmaktadır. Bir müşterinin ihtiyaç duyduğu tüm parametrelere hitap edecek şekilde gerçekleştirilen bir süreci ifade eden Pazarlama kavramı, literatürde geçtiği şekliyle Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place)